Asiakirjahakemisto


Kolmen oikeustieteen professorin lausunnot tästä oikeustapauksesta sen eri vaiheissa:
Hannu Tapani Klami: hovioikeuden päätöksistä -89 - 90 >
Reino Juhani Kortteisen lausunto EIT valituksen yhteydessä >
Juhani Kyläkallio lausui omistusoikeudesta 1989 >


Briefly in English >
Linkitetty artikkeli >
Ikkunalakana >
Alkuperäinen artikkeli >
Osakekirjat ja yhtiöjärjestys >
Osakasluettelo >
Asiantuntijalausunnot ja liitteet >
Asunto Oyn isännöitsijä >
Kihlakunnan rekisteri varastotilojen käytöstä >
Pohjapiirustukset. Oikeudelle esitetyt kolme versiota joista vain kaksi on hyväksytty Rakennusvirastossa >
Edellisen omistajan lausunto kellaritiloista. Mitä on myyty >
Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto hallintaoikeuksista >
Rakennusvalvonnan lausunto >
Professori Kyläkallion lausunto 1989 >
Raastuvanoikeuden välipäätös 1989 >
Raastuvanoikeuden puoltava päätös 1989 >
Oikeudessa esitetyt liitteet 1989 >
Arkkitehti Kontiolan lausunto AsOyn omistusoikeudesta >
Hovioikeus keskeyttää tuomion täytäntöönpanon 1990 >
Hovioikeus kumoaa päätöksen 1990 >
Oikeustieteen professorin lausunto hovioikeuden 1990 päätöksen oikeudenmukaisuudesta >
Vaasan hovioikeuden pj:n lausuma Helsingin päätöksestä >
KKO:n päätös 1990 >
Hovioikeuden presidentin kanssa käyty puhelu 1992 >
Selvennyspyyntö hovioikeuden päätökseen 1992 >
Hovioikeuden uhkailua 1992 >
Raastuvanoikeuden 2. päätös 1993 >
Vastine hovioikeudelle 1994 >
Hovioikeus kumoaa RO:n päätöksen 1995 >
Hovioikeuden laamannin kanssa käyty puhelu 1995 >
Korkeimman oikeuden päätös 1995 >
Korkeimman oikeuden tuomarin jääviys >
Henkilösuhteet yleensä tässä jutussa >
Ensimmäinen valitus oikeusasiamiehelle 1995 ei tuo tulosta >
Taloyhtiön laiton uhkaus yhtiökokouksessa 1996 >
Hovioikeuden uhkailua>
Oikeusministeriön päätös (poistettu pyynnöstä)
Valitus Oikeusasiamiehelle >
Oikeusasiamiehen päätös >
Poliisihallituksen vastaus >
Eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitettu kantelu >
Valitus Euroopan Ihmisoikeustoimikunnalle >
EIT valitus tuhottiin paperimyllyssä 1997 >
Korkein oikeus, tuomionpurku hakemus 1998>
Korkein oikeus, valituslupa hakemus >
Ostotarjous 1998 jossa näkyy varastotilojen arvo >
Hovioikeuden kirjaamo valistaa Lehikoista 1999 >
KKO:n päätös, oikaisuvaateet v. 2000 >
EIT päätöksestä 2002 >
Tilintarkastajan lausunto vuokrankiskonnasta 2002 >
Vivianne Reding "luulee" EU kansalaisten oikeusturvasta >
Poliisin hiljaisesta tutkinnasta 2006 >
Asunto Oy myöntää riiston puhelimessa 2008 >
KKO:n päätökseen liittyvää ylimielisyyttä 2009 >
Onko tuomarinvalan rikkominen Suomessa luvallista? >
AsOy:n asianajajan Eero Hytisen kirje 2010 >
Risto Ryti todistaa yhtiöjärjestyksen oikeusvoiman>
Ylimääräinen yhtiökokous >
Asunto-osakeyhtiön kiristyskirje 2013 >
Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous 2013 >
Asunto-osakeyhtiö riistää myös autopaikan 2013 >
Jatkuvaa henkistä pahoinpitelyä 2013 >
Henkisen pahoinpitelyn seurauksia >
Osakeyhtiön vastuu lain mukaan >
Tunnustus ja anteeksipyyntö kahdelta AsOyn osakkaalta >
Rakennusvalvontaviranomaiset suosivat AsOytä >
Rikoslaki - ryöstön tunnusmerkit >
Syntyneet vahingot ja kustannukset >
Uusi toimitalo jota ei koskaan tullut >
Video hovioikeuden suorittamasta omaisuuderiistosta >
Haltijanoikeuden riisto 2014 >
Asunto osakeyhtiön vuokranperintä 2016 >
Käräjätuomarin näkemys, miksi ASOY saa vuokrata pesulalle Etelätuonnille kuuluvia varastotiloja 2017 >
Tilintarkastajan lausunto vuokrankiskonnasta >
AsOy:n jatkettu myynninesto >
Oikeuslaitoksen rakenteisen korruption voimin tehty Ihmisoikeusloukkaus >

Oikeuslaitoksen nykytilasta kertovia julkaisuja ja artikkeleita >

Onnitteluni 100 vuotiaalle Suomelle >


Aloitussivulle>